Targeting mitochondrial biogenesis to overcome drug resistance to MAPK inhibitors

Authors

Zhang, Gao; Frederick, Dennie T.; Wu, Lawrence; Wei, Zhi; Krepler, Clemens; Srinivasan, Satish; Chae, Young Chan; Xu, Xiaowei; Choi, Harry; Dimwamwa, Elaida; Ope, Omotayo; Shannan, Batool; Basu, Devraj; Zhang, Dongmei; Guha, Manti; Xiao, Min; Randell, Sergio; Sproesser, Katrin; Xu, Wei; Liu, Jephrey; Karakousis, Giorgos C.; Schuchter, Lynn M.; Gangadhar, Tara C.; Amaravadi, Ravi K.; Gu, Mengnan; Xu, Caiyue; Ghosh, Abheek; Xu, Weiting; Tian, Tian; Zhang, Jie; Zha, Shijie; Liu, Qin; Brafford, Patricia; Weeraratna, Ashani; Davies, Michael A.; Wargo, Jennifer A.; Avadhani, Narayan G.; Lu, Yiling; Mills, Gordon B.; Altieri, Dario C.; Flaherty, Keith T.; Herlyn, Meenhard

Publication Year 2016
Journal The Journal of Clinical Investigation
Chapter
Pages
Volume
Issue
Issn
Isbn
PMID
PMCID
DOI
URL https://www.jci.org/articles/view/82661